Schade aan teelten

Schade door dieren

Schade door in het wild levende dieren (houtduiven, konijnen, hazen, ganzen allerhande, …) doet zich meer en meer voor op land- en tuinbouwteelten. Om een beter zicht te krijgen op deze schade en de schadeveroorzakers ontwikkelde de Boerenbond een enquête die elke teler die in het laatste jaar schade ondervonden heeft, kan invullen. De gegevens van deze enquête zullen anoniem verwerkt worden. Op deze wijze willen we de actuele situatie in kaart brengen. Zo kunnen we nagaan welke diersoorten waar voor overlast zorgen  en op welke gewassen. Deze gegevens hebben we nodig om tot concrete en nog meer efficiënte maatregelen te komen om in de toekomst de schade te voorkomen of tot een minimum te beperken. 

Wij zouden graag uw medewerking willen vragen. Hoe meer gegevens we kunnen verzamelen hoe beter en correcter onze informatie zal zijn. U kan terecht op de website van de Boerenbond.

Schade door weersomstandigheden

Gedurende de laatste jaren werden er steeds meer meldingen gemaakt van schade aan teelten door weersomstandigheden. Om dit op te vangen en een officiële vaststelling in vlotte banen te leiden, kan er beroep gedaan worden op de schattingscommissie. Deze komt ter plaatse om de schade mee op te meten.

Wat kan u zelf doen?

U kan op voorhand reeds het formulier invullen dat u onderaan deze pagina vindt en dit opsturen (bij voorkeur per mail) naar de milieudienst. Voorzie dit document met de nodige bijlagen om de percelen in kaart te brengen. Ook foto's mogen als bewijsstukken meegezonden worden.

Belangrijk

Deze procedure geeft je geen garantie over het vervolg: het is niet zeker of je individueel of in groep een schadevergoeding kan krijgen (bijvoorbeeld via het rampenfonds). Deze procedure is wel bedoeld om je tijdig te voorzien van een goed bewijsdossier. Zelfs indien er geen schadevergoeding komt, kan je zeker deze bewijzen nog gebruiken om de belastingdienst te overtuigen van de schade die je hebt opgelopen, indien ze je forfaitair te hoog zouden belasten.