Schuldbemiddeling

Het OCMW van Glabbeek is een erkende instelling voor schuldbemiddeling en werkt hiervoor samen met een advocaat. De maatschappelijk werker kan ook voor je leningen (en andere contracten die vallen onder de Wet op het consumentenkrediet) onderhandelen en afspraken maken met de schuldeisers.
Je bekijkt samen met je maatschappelijk werker wat een haalbare afbetaling is en hij/zij legt dit voor aan de schuldeiser. Zodra je een akkoord bereikt hebt, zal jij de afbetaling uitvoeren. Indien je verdere begeleiding nodig hebt, kan budgetbegeleiding of -beheer opgestart worden.