Secretariaat

De hoofdtaak van het secretariaat is van interne aard en licht in de ondersteunende functie van het bestuur en de algemeen directeur:

  • Beantwoorden van briefwisseling
  • Verwerken van notulen van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en schepenen
  • Voorbereiding dossiers

Briefwisseling

Alle briefwisseling richt je aan

het College van Burgemeester en Schepenen
Grotestraat 33
3380 Glabbeek