Senioren- & Welzijnsraad

De senioren- & welzijnsraad werd opgericht in 2002.

De raad:

 • Is op plaatselijk vlak bevoegd voor alle kwesties die senioren aanbelangen
 • Kan beleidsvoorstellen doen en advies verstrekken
 • Bevordert de samenwerking in het seniorenwerk en -zorg
 • Kan deskundigen raadplegen betreffende diverse aspecten van het seniorenbeleid

Contacteren

De senioren- en welzijnsraad is bereikbaar via de voorzitter: Lieve Degeest, 016 77 96 44, senioren-welzijnsraad@glabbeek.be

Samenstelling

De senioren- en welzijnsraad is samengesteld uit:

 • Twee stemgerechtigde leden per erkende seniorenorganisatie, afgevaardigd door hun respectievelijke bonden
 • De schepenen voor senioren en sociale zaken
 • Eén vertegenwoordiger van het bijzonder comité van de sociale dienst (OCMW)
 • Eén afgevaardigde van elke politieke fractie in de gemeenteraad
 • Deskundigen inzake seniorenwerk

Leden

 • Voorzitter: Lieve Degeest (vervanger: Willy Willems)
 • Ondervoorzitter: Clément Van der Velpen (vervanger: Annie Raymaekers)
 • Sonia Crabbé (vervanger: Pierre Bamps)
 • Eddy Vangroenendael (vervanger: Josiane Van der Meeren)

Waarnemende leden

 • Martine Van Mileghem (vervanger: Lisette Duerinckx)
 • Clara Laermans (vervanger: Irene Hendrickx)
 • René Boex
 • Mia Deglin (vervanger: Mia Lenaerts)
 • Armand Costermans
 • Gilberte Dereze
 • Andreas Nagels
 • Paul  Dacosse
 • Liesbeth Veuchelen
 • Lut Laermans
 • Wendy Vanesch
 • Guy-Anne Vloeberghs
 • Alfons Scheys
 • Jacqueline Depré
 • André Camps
 • Anita Vanerum
 • Bevoegd schepen: Kris Vanwinkelen, kris.vanwinkelen@glabbeek.be
 • Bevoegd schepen: Hilde Holsbeeks, hilde.holsbeeks@glabbeek.be
 • Ambtenaar: Nico Hemerijckx, toerisme@glabbeek.be