Seniorenvereniging +55 Attenrode krijgt titel koninklijke vereniging

Op woensdag 6 juli 2022 werd tijdens een receptie van de seniorenvereniging +55 Attenrode de titel van Koninklijke vereniging overhandigt door het college van burgemeester en schepenen naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de vereniging in 2020. De vereniging werd opgericht in 1970 en telt vandaag ruim 85 leden. De drijvende krachten achter deze seniorenvereniging Eddy en Josiane Vangroenendael werden gehuldigd door het gemeentebestuur en hun leden. Ook hun voorgangster als voorzitter Frieda Willems werd eveneens gehuldigd voor haar jarenlange inzet. Deze huldiging werd tijdens de coronaperiode uitgesteld tot nu, maar vandaag kregen ze officieel de oorkonde met de titel van Koninklijke vereniging overhandigd. In zijn huldiging bedankte burgemeester Peter Reekmans de talrijke vrijwilligers die zorgen dat we actieve verenigingen kunnen behouden in ons dorp voor alle leeftijden. En deze verenigingen kunnen ook steeds blijven rekenen op heel wat ondersteuning vanuit het gemeentebestuur. De titel Koninklijke vereniging is vooral een erkenning voor de jarenlange inzet van een vereniging die 50 jaar bestaat en tevens een stimulans om ook de komende jaren op hetzelfde positief elan te blijven verder werken.

Gepubliceerd opdonderdag 7 jul 2022 om 08:30