Sluikstoken

Wat mag niet?

De Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem) is duidelijk: afval verbranden in open lucht is voor iedereen verboden. Het verbod geldt niet alleen voor het verbranden van papier, plastic, piepschuim, autobanden en andere rommel, maar ook voor het verbranden van biomassa-afval zoals gft, houtafval en groenresten. 

Betrapt?

Indien je wordt betrapt omdat er een klacht werd ingediend of omdat het vuur werd opgemerkt kan er een proces-verbaal worden opgesteld door de politie of een toezichthouder.

Dit proces-verbaal wordt bezorgd aan:

  • ofwel de GAS-ambtenaar indien jouw gemeente afvalverbranding heeft opgenomen in het GAS-reglement.
  • ofwel de procureur des Konings. De procureur des Konings kan beslissen om:
    • je strafrechtelijk te vervolgen waarna de strafrechter een geldboete kan opleggen; of
    • het proces-verbaal door te sturen naar de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving. Deze afdeling kan je een bestuurlijke geldboete opleggen.

Wanneer mag het wel?

De milieuwetgeving voorziet in hoofdstuk 6.11 van Titel II van het Vlarem enkele specifieke uitzonderingen. Het is echter belangrijk om tijdig navraag te doen bij de gemeente of u hiervoor een vergunning nodig.