Sociaal tarief voor elektriciteit? Dan krijg je 80 euro

Door de hoge energieprijzen in 2021 hebben huishoudens met een laag inkomen nood aan financiële steun. Daarom krijgen burgers die op 30 september 2021 recht hadden op het sociaal tarief voor elektriciteit een eenmalig forfait van 80 euro. Daarnaast wordt het tijdelijke recht op het sociaal tarief voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming verlengd tot en met 31 maart 2022. 

Door de uitzonderlijk hoge energieprijzen van 2021 hebben heel wat gezinnen het extra moeilijk om hun facturen voor elektriciteit en/of gas te betalen. De stijging van het sociaal tarief werd dan wel geplafonneerd, de prijsstijging kwam toch hard aan bij kwetsbare gezinnen. Daarom hebben ze eenmalig recht op een bedrag van 80 euro.

Wie heeft er recht op?

Het forfait geldt voor iedereen die op 30 september 2021 genoot van het sociaal tarief voor elektriciteit. En dat zowel voor energieklanten die het sociaal tarief genoten via de automatische toepassing, als voor energieklanten die zelf het sociaal tarief aanvroegen via een papieren attest. 
Hoe krijg je het forfait?

Je krijgt het bedrag rechtstreeks en automatisch van de leverancier die je van elektriciteit voorzag op 30 september 2021. Je hoeft dus geen aanvraag in te dienen. Beschikt jouw leverancier over je rekeningnummer, dan moet je zelfs helemaal niets doen. Als jouw leverancier die informatie niet heeft, vraagt hij die op via het gebruikelijke communicatiekanaal (per post of per e-mail). Het is dus aangeraden om te controleren of jouw energieleverancier beschikt over jouw correcte bankgegevens.

Je wordt daarover ten laatste op 31 januari 2022 geïnformeerd door jouw energieleverancier en het bedrag moet ten laatste 12 werkdagen nadien uitbetaald worden.

Verhoogde tegemoetkoming wordt verlengd

Energieklanten die in het eerste trimester van 2022 recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming genieten het sociaal tarief tot en met 31 maart 2022. Die maatregel was voor het eerst voorzien van februari 2021 tot en met 31 december 2021, maar wordt nu dus met 3 maanden verlengd.

Aangezien de energieleveranciers (en eventueel noodleveranciers) om de 3 maanden geïnformeerd worden, wordt dat voor de meeste energieklanten in februari 2022 automatisch toegepast. Wordt het recht op de verhoogde tegemoetkoming je pas in het eerste trimester toegekend of wordt het dan vernieuwd? Dan wordt de energieleverancier in mei automatisch geïnformeerd. 

Gepubliceerd opvrijdag 7 jan 2022 om 08:40