Socioculturele en sportieve participatie

Het OCMW van Glabbeek ondersteunt gezinnen met een klein budget. We zorgen ervoor dat minderjarigen uit deze doelgroep toch kunnen deelnemen aan sociale, culturele en sportieve activiteiten. We krijgen hiervoor middelen ter beschikking vanuit het Fonds voor Participatie en Sociale Activering.