Sociaal verhuurkantoor Hageland (SVK)

Een van de hoofdtaken van het Sociaal Verhuurkantoor is kwalitatief, betaalbare woningen op de private huurmarkt huren en deze doorverhuren aan sociaal kwetsbare huurders. Betaalbaar in die zin dat onze huurprijzen lager liggen dan de huurprijzen op de private huurmarkt. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een huursubsidie te verkrijgen.

Naast huisvesting wordt ook aandacht besteed aan huurdersbegeleiding.

Dit houdt in dat onze huurders worden bijgestaan in het naleven van hun rechten en plichten die voortvloeien uit het huurcontract.

Lees meer op www.svkhagelandvzw.be.