Tarieven

De ouderbijdragen worden berekend op basis van de aanwezigheidsduur van het kind.

 1 kind in de opvangvanaf 2 kinderen gelijktijdig in de opvang (per kind)
voor- en naschoolse opvang€ 0,85 per begonnen halfuur€ 0,64 per begonnen halfuur
minder dan 3 uur opvang€ 3,75€ 2,81
tussen 3 en 6 uur opvang€ 5,00€ 3,75
langer dan 6 uur opvang€ 10,00€ 7,50

De opvangkosten voor kinderen tot en met 11 jaar zijn fiscaal aftrekbaar.

Als meerdere kinderen uit hetzelfde gezin gelijktijdig in de opvang zijn, wordt 25% korting verleend op de totale som van de ouderbijdragen.

Indien je aan de voorwaarden voldoet, kan je gebruik maken van de opvang tegen sociaal tarief waarbij de ouderbijdragen verminderd worden met 50%. Deze vermindering is cumuleerbaar met de gezinskorting van 25%.