Omgeving

Hier kan je terecht voor informatie over:

 • het stedenbouwkundig beleid, ruimtelijke planningsopdrachten, uitvoeringsplannen
 • de aanvraag van een omgevingsvergunning en de meldingen voor stedenbouwkundige handelingen, de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten, aanvragen milieuvergunning, het verkavelen van gronden, het bijstellen van een verkaveling, een vegetatiewijziging en kleinhandelsactiviteiten, het rooien van bomen
 • stedenbouwkundige uittreksels en attesten
 • het planologisch attest
 • beschermde monumenten, dorpsgezichten en onroerend erfgoed

De dienst verleent inzage in:

 • het gewestplan Tienen-Landen en Aarschot-Diest met betrekking tot het grondgebied van de gemeente
 • de atlas der buurtwegen en waterlopen
 • bijzondere plannen: grondplannen, onteigenings- en rooilijnplannen van de gemeentewegen
 • openbare onderzoeken in het kader van aanvragen om een omgevingsvergunning
 • het plannen- en vergunningenregister
 • de inventaris van de onbebouwde percelen
 • de lijst van de in de inventaris opgenomen leegstaande en/of verkrotte woningen, gebouwen en bedrijfsruimten.

 

Vergeet de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Voortaan kun je ze beide in één keer aanvragen via het Omgevingsloket en spreken we van de omgevingsvergunning. Het Omgevingsloket is een digitale toepassing van de Vlaamse overheid waar je een aanvraag digitaal kan samenstellen, indienen en opvolgen. Er is ook een vereenvoudigde versie van het loket beschikbaar, de ‘snelinvoer’. Daarmee kun je eenvoudige werken op en rond een gebouw aanvragen, zoals het plaatsen van zonnepanelen en het zetten van een tuinhuis. Alle informatie over de omgevingsvergunning en het loket vind je op www.omgevingsloket.be. Hulp nodig bij je aanvraag? Je kan altijd terecht bij de dienst Omgeving op het gemeentehuis of bij de helpdesk van het Omgevingsloket.

Contact

Omgeving

Adres
Grotestraat 33 , 3380 Glabbeek Gemeentehuis
Tel.
016 77 29 26
Fax
016 77 18 38
ruimte@glabbeek.be

Openingsuren

Vandaag
Nu gesloten
open van 09:00 tot 12:00
Morgen
Gesloten
Alle openingsuren Omgeving