Uittreksel strafregister

Wat is het uittreksel uit het strafregister?

Dit document vervangt het getuigschrift van goed gedrag en zeden. Hierin wordt enkel rekening gehouden met effectief uitgesproken vonnissen die vermeld staan in het persoonlijke strafregister. Een lijst van eventuele veroordelingen wordt bij het getuigschrift gevoegd.

Er bestaan 3 modellen:

 1. Model art. 595 Sv (model 1 gewoon gebruik)
  Dit is het standaarduittreksel en wordt afgegeven voor gewoon gebruik. Dit is voor iedereen die niet in aanmerking komt voor een model 1 gereglementeerd gebruik of een model 2.
 2. Model art. 596.1 Sv (model 1 gereglementeerde activiteiten)
  Dit model wordt afgegeven aan iedereen die een activiteit wil uitvoeren waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden wettelijk vastgesteld zijn. Dit is conform art. 596.1 Sv - voor alle aanvragen die gerelateerd zijn aan specifieke activiteiten/beroepen (bv. jachtvergunning, wapenvergunning ...)
 3. Model art. 596.2 (model 2)
  Het model dient voor iedereen die de uitoefening van een activiteit waarbij minderjarigen betrokken zijn wenst uit te voeren (vb. opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, jeugdhulpverlening, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen).

Mee te brengen

 • Identiteitskaart
 • Indien een derde dit document aanvraagt en in ontvangst neemt moet de identiteitskaart van de betrokkene samen met een door de betrokkene handgeschreven en ondertekende volmacht kunnen voorgelegd worden

Deze dienst is gratis.

Uittreksels die worden aangevraagd via email of via het digitaal loket, kunnen enkel nog via het beveiligde platform Ebox worden afgeleverd.

Indien u hiervan geen gebruik wenst te maken, kan u het uittreksel na afspraak komen afhalen bij onze diensten. Uittreksels mogen niet meer afgeleverd worden via email.