Vakbekwaamheid

Rijbewijs met vermelding vakbekwaamheid

Sinds 10 september 2008 moet iedereen die met een rijbewijs D, DE, D1 of D1E professioneel vervoer verricht, voldoen aan vakbekwaamheidsvoorschriften. Sinds 10 september 2009 is deze verplichting ook van toepassing op vrachtwagenbestuurders (beroepschauffeurs die met rijbewijs C of CE professioneel goederenvervoer verrichten).

Deze vakbekwaamheid houdt in dat je slaagt voor een initieel basiskwalificatie-examen (om de vakbekwaamheid te verwerven) en dat men vijfjaarlijks 35 uren nascholing (5 x 7 uren) volgt om de vakbekwaamheid te verlengen. Indien aan deze vakbekwaamheid werd voldaan, wordt daarvan melding gemaakt op het rijbewijs.

Personen die op 10 september 2008 reeds houder waren van een rijbewijs groep D, waren vrijgesteld van de vakbekwaamheid voor 7 jaar. Sinds 9 september 2015 moeten ook zij voldoen aan de vakbekwaamheid door het volgen van 35 uren nascholing.

Personen die op 10 september 2009 reeds houder waren van een rijbewijs groep C, waren ook vrijgesteld van de vakbekwaamheid voor 7 jaar. Sinds 9 september 2016 moeten zij voldoen aan de vakbekwaamheid door het volgen van 35 uren nascholing.

In de praktijk

Je biedt jezelf aan bij de dienst burgerzaken van je gemeente met het getuigschrift basiskwalificatie. De code 'vakbekwaamheid' zal op het rijbewijs worden vermeld waardoor er een nieuw rijbewijs aangemaakt zal worden.

De vakbekwaamheid is van toepassing op alle professionele bestuurders van voertuigen bestemd voor goederen- of personenvervoer.

Voor volgende voertuigen dient de bestuurder geen vakbekwaamheid te hebben en volstaat het gewone rijbewijs:

  • Voertuigen met een maximum snelheid van 45 km/uur
  • Voertuigen strijdkrachten, burgerbescherming, brandweer of handhaving van de openbare orde
  • Testvoertuigen, onderhoud, herstellingen ...
  • Voertuigen gebruikt bij noodtoestanden of reddingsoperaties
  • Voertuigen gebruikt voor niet-commercieel goederen- en personenvervoer voor privédoeleinden
  • Voertuigen (of combinaties van voertuigen) die worden gebruikt voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft en op voorwaarde dat dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is (KB 25 januari 2011, in werking sinds 7 februari 2011).
  • Bestuurders van voertuigen met een maximaal toegelaten massa van meer dan 7,5 ton die gebruikt worden voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft en waarbij dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is, zijn voortaan vrijgestel van de vakbekwaamheidseisen.

Voor meer info kan je hier terecht.