Vanaf september permanente trajectcontrole in schoolomgevingen Bunsbeek, Glabbeek en Kapellen!

In de loop van september worden er enkele lichtgevende borden zone 30 in de schoolomgevingen op de Dries, in de Schoolstraat en de Dorpsstraat aangepast aan het begin en einde van de zones met trajectcontrole. Vanaf dat ogenblik zullen ook de cameraschilden in alle schoolomgevingen in onze gemeente actief zijn. Het gaat over 3 zones:

  • Schoolzone Bunsbeek: in de Schoolstraat tussen de kruispunten met de Tiensesteenweg en de Baekveldstraat.
  • Schoolzone Glabbeek: op de Dries tussen de kruispunten met de Craenenbroekstraat en de Stationsstraat.
  • Schoolzone Kapellen: in de Dorpsstraat tussen de kruispunten met de Stationsstraat en de Bergeveldstraat. 

De cameraschilden zullen permanent in werking zijn: bij het begin en einde van de school is een variabele zone 30 van kracht (wordt aangeduid met het verkeersbord zone 30 dat oplicht) en tijdens alle andere momenten (als het bord zone 30 niet oplicht) is de toegelaten snelheid maximum 50 km/uur.

Met duidelijke verkeersborden wordt deze permanente trajectcontrole in de schoolomgevingen in de drie kernen van ons dorp aangekondigd. Een verwittigd mens is er in Glabbeek dus twee waard! 

Gepubliceerd opdonderdag 25 aug 2022 om 08:44