Vast Bureau OCMW

Het Vast Bureau van het OCMW is samengesteld uit de burgemeester en drie schepenen, die worden verkozen uit de gemeenteraad. Daarnaast is de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst (OCMW) toegevoegd als vierde schepen.

Het Vast Bureau is het dagelijks bestuur van het OCMW en is belast met het afhandelen van zaken die ingevolge de wet specifiek zijn toegewezen aan het Vast Bureau.

Het Vast Bureau vergadert iedere maandagnamiddag en telkens wanneer het noodzakelijk is. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

 

Samenstelling