Verhuren aan een Sociaal Verhuurkantoor

Verhuren aan een Sociaal Verhuurkantoor

Voordelen als je verhuurt aan een Sociaal Verhuurkantoor (SVK)

Het sociaal verhuurkantoor zorgt voor:

  • de keuze van de huurder en het huurcontract;
  • de opmaak van een plaatsbeschrijving en andere administratieve handelingen;
  • de inning van de huur en de stipte betaling aan de verhuurder, ook als de woning niet verhuurd is of de huurder niet betaald heeft;
  • de brandverzekering;
  • de organisatie van eventuele herstelling- en onderhoudswerkzaamheden (bv verwarmingsketel) voor rekening van de huurder;
  • toezicht op het onderhoud van de woning en geeft ze in dezelfde staat terug aan de verhuurder op het einde van de overeenkomst, rekening houdend met de normale slijtage;
  • de begeleiding van de huurder, indien nodig;
  • zorgt, indien nodig ook voor de minder aangename contacten met de huurder zoals uithuiszetting of opvolging wanbetaling;
  • bij plaatsing in een rusthuis verliest de bejaarde zijn tegemoetkoming voor hulp aan bejaarde en de zorgverzekering niet als hij de woning verhuurt aan het SVK.

Een sociaal verhuurkantoor vraagt aan de verhuurder geen commissieloon, wel een billijke huurprijs.
De verhuurder krijgt een aantal fiscale voordelen en mogelijke premies (bv. renovatiepremie, verbeteringspremie, ...) in ruil voor een woning conform de Vlaamse woonnormen (veiligheid, gezondheid, woningkwaliteit).

Het SVK vraagt voor de eigenaar de premies  waar hij recht op heeft aan en coördineert de noodzakelijke werken.

BESLUIT: Op het einde van het hoofdhuurcontract krijgt u een woning in een verbeterde staat terug.

Meer info?

www.svkhagelandvzw.be of Hilde Holsbeeks, Schepen van Wonen, 016/77.29.19 (kantoor gemeentehuis) of hilde.holsbeeks@glabbeek.be