Verkeersraad

Dit orgaan buigt zich over mobiliteit en verkeersveiligheid in de gemeente en verstrekt adviezen aan de gemeenteraad en het college. Het kan daarbij zelf het initiatief nemen. De verkeersraad is samengesteld uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden.

Naast een afvaardiging van elke school en van de politie (de zonechef en de commissaris bevoegd voor verkeer in de politiezone), heeft elke adviesraad binnen de gemeente een afgevaardigde in de verkeersraad: GECORO, milieuadviesraad, cultuurraad, sportraad, jeugdraad, seniorenraad en het lokaal overleg kinderopvang. Ook 5 geïnteresseerde individuele burgers hebben stemrecht.

Verder bestaat de verkeersraad uit de schepen bevoegd voor verkeer, als vertegenwoordiger van het gemeentebestuur, een afgevaardigde van elke politieke fractie zetelend in de gemeenteraad en de gemeentelijke ambtenaar die de secretariaatsfunctie waarneemt. Deze mensen hebben geen stemrecht.

De verkeersraad komt samen op de eerste maandag van de onpare maanden.

Contact

De verkeersraad is te bereiken via de voorzitter: Karin Genoe, 0495/16.54.02, verkeersraad@glabbeek.be

Leden

 • de vertegenwoordiger(s) van de politiezone Hageland
 • de vertegenwoordigers onderwijs:
  Kapellen: Martine Reniers
  Glabbeek: Thomas Vandijck
  Bunsbeek: Annemie Everaerts
 • vanuit de adviesraden
  Cultuurraad: Sylvain Borgugnons
  Seniorenraad: Lieve Degeest
 • 10 individuele burgers: Norbert Adriaens, Karin Genoe, Gilberte Dereze, Greta Kempeneers, Ronny Laermans, Luc Lambrechts, Bart Massart, Frans Taes, Steven Verjans, Bart Wijgaerts
 • politieke vertegenwoordigers:
  Dorpspartij: Simon Vandermeulen
  CD&V: Magali Nys
  SamenGROEN: Hilde Vanbrabant
 • schepen bevoegd voor mobiliteit
 • ambtenaar belast met secretariaatsfunctie