Verkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen 2024: Inschrijving kiezers vreemde origine

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen, kunnen de burgers van vreemde origine die in België verblijven, zich onder bepaalde voorwaarden inschrijven als kiezer voor deze verkiezingen.

Burgers van een lidstaat van de Europese Unie

Elke inwoner van een lidstaat van de Europese Unie kan stemmen op voorwaarde dat hij voldoet aan de voorwaarden voor de uitoefening van het kiesrecht en dat hij zich vooraf inschrijft als kiezer. Merk op dat wie zich ingeschreven heeft voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2000/2006/2012/2018 zich niet meer als kiezer moet inschrijven voor de verkiezingen 2024. Opgelet: het gaat hier om een inschrijving voor de gemeenteraadsverkiezingen, niet voor de verkiezing van het Europees Parlement in 2024. Neem bij twijfel gerust contact op met het gemeentebestuur.

Voorwaarden

  • Inwoner zijn van één van de 27 andere lidstaten van de Europese Unie.
  • Minstens 18 jaar zijn op datum van de verkiezingen.
  • Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van de gemeente voor 1 augustus van het jaar van de verkiezingen.
  • Op datum van de gemeenteraadsverkiezingen genieten van de burgerlijke en politieke rechten.
  • Ten laatste op 31 juli 2024 de aanvraag indienen om ingeschreven te worden op de kiezerslijst.

Om je in te schrijven, moet je het inschrijvingsformulier-eu-burgers.pdf89,9 Kb(pdf) invullen en afgeven voor 31 juli 2024 bij de dienst burgerzaken.

Burgers van vreemde origine van een staat die geen lid is van de Europese Unie

Elke onderdaan van een staat buiten de Europese Unie die sinds minstens 5 jaar in België woont, mag stemmen, op voorwaarde dat hij voldoet aan de voorwaarden voor uitoefening van het kiesrecht en dat hij zich vooraf inschrijft als kiezer. Merk op dat degenen die zich ingeschreven hebben voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2000/2006/2012/2018 zich niet meer als kiezer moeten inschrijven voor de verkiezingen van 2024.

Voorwaarden

  • Onafgebroken in België verblijven (en een wettelijke verblijfstitel hebben die dit bewijst) gedurende 5 jaar.
  • Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van een gemeente op 1 augustus 2024.
  • Minimum 18 jaar oud zijn op datum van de gemeenteraadsverkiezingen.
  • Op datum van de gemeenteraadsverkiezingen genieten van de burgerlijke en politieke rechten.
  • Ten laatste op 31 juli 2024 de aanvraag indienen om ingeschreven te worden op de kiezerslijst.

Om je in te schrijven, moet je het inschrijvingsformulier-niet-eu-burgers.pdf91,5 Kb(pdf) invullen en afgeven voor 31 juli 2024 aan het gemeentebestuur (dienst burgerzaken). Je moet ook een verklaring tekenen waarin je je ertoe verbindt om de grondwet, de wetten van het Belgische volk en het verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden na te leven. Deze verklaring staat in het inschrijvingsformulier.