Verkoop KMO-gronden Glabbeek: laatste biedingsfase loopt tot 19 augustus

Van 01/07/2022  t/m 11/08/2022 liep een eerste, publieke biedingsfase op de KMO-gronden gelegen in de Craenenbroekstraat - 3380 Glabbeek. Er werden meerdere biedingen op elk individueel lot geplaatst tijdens deze eerste fase van het verkoopproces.

Vermits uit de eerste biedingsfase blijkt dat er meerdere kandidaat-kopers zijn per lot, krijgen alle kandidaat-kopers een bijkomende kans om in een laatste biedingsfase hun finaal bod te plaatsen (recht van hoger opbod).

Als dusdanig wordt er voorzien in een tweede geheime biedingsfase die zal lopen vanaf zaterdag 13/08/2022 t/m vrijdag 19/08/2022.

Het grote verschil met de eerste biedingsronde van COVAST is dat de biedingen in deze fase NIET meer online gepubliceerd worden op de website maar dat de biedingen gebeuren via een geheime schriftelijke biedingsronde via het kantoor van de gerechtsdeurwaarder.

Na deze tweede biedingsronde kan dan overgegaan worden tot definitieve toewijzing van elk individueel perceel grond.

Meer info kan elke kandidaat-koper bekomen via zijn/haar makelaar of www.covast.be

Gepubliceerd opvrijdag 12 aug 2022 om 16:01