Vernieuwing schoolraad 2021-2025 gemeenteschool

In de schoolraad zetelen de vertegenwoordigers van de volgende geledingen:
* de ouders
* het personeel
* de lokale gemeenschap

Bij de oprichting van de Schoolraad telt iedere geleding 3 mandaten.
De geleding van de lokale gemeenschap wordt gecoöpteerd conform het huishoudelijk reglement.

Oproep: voor wie zich kandidaat wil stellen als vertegenwoordiging van de lokale gemeenschap.

Vertegenwoordigers kunnen worden gecoöpteerd:
* binnen de verschillende organisaties in de lokale gemeenschap die als representatief voor deze gemeenschap gelden en die het meest gericht zijn op de lokale school
* als individuele personen die worden aangesproken
* oproep via sociale media en website gemeente

Algemene voorwaarden tot lidmaatschap:
* het pedagogisch project formeel onderschrijven
* men kan slechts één geleding vertegenwoordigen;
* geen lid zijn van een schoolbestuur, schoolraad of oudervereniging
van een ander net.

Duur van het mandaat is beperkt tot maximaal vier jaar of de resterende duur van het mandaat, en is hernieuwbaar.

Kandidatuur per email naar secretariaat@gbsglabbeek.be vóór vrijdag 19 februari 2021.

Gepubliceerd opdonderdag 4 feb 2021 om 11:44