Voogden voor minderjarige vreemdelingen gezocht

Met de toestroom aan vluchtelingen in ons land, stijgt ook de vraag naar voogden voor de niet-begeleide kinderen. Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen zijn jongeren van vreemde herkomst die in België aankomen zonder hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers.

De dienst Voogdij (FOD Justitie) is op zoek naar gemotiveerde personen die bereid zijn om kinderen en jongeren die in onzekere omstandigheden in België verblijven te begeleiden en een deel van hun tijd te besteden om samen met hen op zoek te gaan naar een duurzaam traject.  
Heb je al enig inzicht in de problematiek van de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en hun noden? Dan is dat zeker een troef! We hebben echter een vijfdaagse opleiding, die alle kandidaat-voogden volgen om zich klaar te stomen voor hun eerste voogdijen. Er worden dan ook geen specifieke diploma’s gevraagd om je kandidaat te kunnen stellen.

Je ontvangt een vergoeding per jongere die je begeleidt, maar tot 5 jongeren ben je vrijgesteld van belastingen.

Voel je je geroepen om je kandidaat te stellen, maar heb je nog enkele vragen? Of twijfel je of voogd worden iets voor jou is en wens je nog meer informatie? Dan nodigen we je uit om de online infosessie voor Nederlandstalige kandidaat-voogden te volgen op 20 september 2021 om 10 uur.  Gelieve jouw aanwezigheid op deze infosessie te bevestigen voor 18 september 2021. Je mag jouw aanwezigheid doorgeven via: marieke.debeuf@just.fgov.be. Nu al overtuigd? Dan mag je uiteraard ook meteen jouw kandidatuur (motivatiebrief en CV) indienen via hetzelfde mailadres en dit voor 16 oktober 2021.

Ga je graag zelf al op zoek naar meer informatie? Neem dan zeker ook eens een kijkje op https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/kinderen_en_jongeren/niet-begeleide_minderjarige_vreemdelingen

Gepubliceerd opmaandag 30 aug 2021 om 09:01