Voorlopig rijbewijs

Aanvragen

Als je slaagt voor het theoretisch rijexamen, kan je aan jouw scholing beginnen. Een voorlopig rijbewijs biedt de mogelijkheid om rijervaring op te doen voor je deelneemt aan het praktisch rijexamen.

De regelgeving omtrent 'leren rijden' biedt een brede waaier mogelijkheden zodat je voor jezelf het meest gunstige traject kan kiezen. Net daardoor is de regelgeving zeer omvangrijk en complex.

Vraag gerust raad aan de dienst burgerzaken voor je een definitieve keuze maakt.

Het voorlopig rijbewijs vraag je persoonlijk aan.

Auto

Voor een voorlopig rijbewijs van de auto, zijn er verschillende modellen om tussen te kiezen.

 1. Model 18
  • Leeftijd: vanaf 18 jaar
  • Geldigheidsduur: 18 maanden
  • Rijschool: verplicht 20 uur te volgen vooraleer je de aanvraag van het voorlopig rijbewijs doet
  • Begeleiding: dit is de enige formule waarbij je zonder begeleiding de weg op mag
  • Eerste praktische examen: ten vroegste 9 maanden na uitreiking van het voorlopig rijbewijs, met een rij-instructeur (auto van de rijschool) of met een begeleider die minstens 24 jaar is en houder is van een rijbewijs met minstens categorie B (eigen auto)
 2. Model 36
  • Leeftijd: vanaf 17 jaar
  • Geldigheidsduur: 36 maanden
  • Rijschool: je bent niet verplicht om rijschool te volgen, wel worden er in veel rijscholen basisopleidingen van 6 uur aangeboden met de mogelijkheid om het aantal uren rijlessen te verhogen naar je eigen behoefte
  • Begeleiding: je mag enkel met begeleider de weg op
  • Eerste praktische rijexamen: ten vroegste 9 maanden na uitreiking van het voorlopig rijbewijs en wanneer je effectief 18 jaar bent

Begeleider

Sinds 3 februari 2014 wordt op een voorlopig rijbewijs categorie B (model 36) de begeleider(s) opnieuw vermeld. Een begeleider moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Ingeschreven zijn in een Belgische gemeente
 • Sinds 8 jaar houder zijn van een geldig Europees rijbewijs
 • Geen veroordelingen voor ernstige verkeersovertredingen gedurende de laatste 3 jaar
 • Beschikken over een verplicht begeleidersattest: het attest kan een begeleider verkrijgen na een vorming van 3 uren bij een erkende rijschool. Iedere begeleider moet persoonlijk dit attest kunnen voorleggen

Mee te brengen

 • Identiteitskaart
 • Het aanvraagformulier dat je kreeg van het examencentrum na het slagen voor het theoretisch rijexamen
 • Bij aanvraag Model 18 (na 20 uren rijschool): het bekwaamheidsattest van de rijschool
 • Bij aanvraag Model 36: de rubriek van de begeleiders moet ingevuld en getekend worden.
 • De pasfoto van de identiteitskaart wordt gebruikt voor het rijbewijs. Is de foto van jouw identiteitskaart niet meer recent of niet meer gelijkend, dan breng je best 1 andere recente pasfoto mee.

Uitzonderingen

Je kan maar één keer overschakelen tussen het Model 18 en het Model 36 en dit binnen de geldigheid van het voorlopig rijbewijs en het theoretisch examen. Je behoudt wel de stageperiode. Indien het voorlopig rijbewijs vervallen is kan je:

 • Een stageattest komen afhalen in ruil voor het verstreken voorlopig rijbewijs. Je moet vervolgens minimum 6 uur rijschool volgen en het praktijkexamen afleggen met de rijschool.
 • Gedurende 3 jaar wachten, te rekenen vanaf de einddatum van het laatste voorlopig rijbewijs. De procedure start nadien volledig opnieuw.
 • NIEUW vanaf 01/02/2019: voorlopig rijbewijs M12
  Indien gewenst, kan je de 3 jaren wachttijd overbruggen door éénmaal een voorlopig rijbewijs 12 maanden te verkrijgen na minstens 6 uur rijschool. De houder van een voorlopig rijbewijs 12 maanden moet steeds vergezeld zijn van één of twee begeleiders.

Moto, vrachtwagen en autobus

Voor moto, vrachtwagen en bus is er slechts 1 model te verkrijgen:

 • Model 3
  Een voorlopig rijbewijs aanvragen kan je met het aanvraagformulier dat je kreeg bij het slagen van het theoretisch examen. Als je kiest om na het theoretisch examen rijlessen te volgen met een erkende rijschool, zijn er bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden verschillen naargelang de categorie (A1/A2/A/BE/C1/C/C1E/CE/D1/D/D1E/DE). Hiervoor is een stage van minimum 1 maand verplicht. De begeleiding gebeurt door één of twee begeleiders (uitgezonderd A1/A2/A)

Mee te brengen

 • Identiteitskaart
 • Het aanvraagformulier dat je kreeg van het examencentrum na het slagen voor het theoretisch examen
 • Het eventuele bewijs van de gevolgde uren, en het medisch attest (afhankelijk van de categorie)
 • Voor vrachtwagen en autobus moet de rubriek van de begeleiders ingevuld en getekend worden.
 • De pasfoto van de identiteitskaart wordt gebruikt voor het rijbewijs. Is de foto van jouw identiteitskaart niet meer recent of niet meer gelijkend, dan breng je best 1 andere recente pasfoto mee.

Het tarief voor een rijbewijs bedraagt € 24,00, contant te betalen of via bancontact.

Voor meer info rond het behalen van je rijbewijs klik je hier.