Voorschotten op uitkeringen

Bij het uitblijven van een werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, pensioen of kinderbijslag kan je terugvorderbare voorschotten aanvragen. Als je een voorschot op een uitkering aanvraagt, onderzoekt een maatschappelijk werker je situatie. Na dit sociaal onderzoek wordt door het bijzonder comité voor de sociale dienst beslist of je steunaanvraag kan worden ingewilligd.