1. Waarom zetten we meer in op kindvriendelijkheid?

Kindvriendelijkheid als ultieme barometer

Het welbevinden van kinderen en jongeren centraal zetten in alle beslissingen die we als samenleving nemen, maakt ons een ambitieuze samenleving en creëert een goeie samenleving voor iedereen.

We zetten even op een rij waarom we daar van overtuigd zijn.

En waarom iedereen in de samenleving zijn steentje kan én moet bijdragen in het groeien naar een kindvriendelijke samenleving.

Kinderen en jongeren zijn het nu

In een kindvriendelijke samenleving erkennen we dat kinderen en jongeren volwaardige actoren zijn, die het recht hebben die samenleving actief mee vorm te geven, er een duidelijke plek in krijgen.

Kinderen en jongeren zijn competent

Meer dan wat ‘wij als volwassenen’ vaak denken, zijn kinderen en jongeren in staat om verschillende belangen in kaart te brengen en na te denken over een uitkomst die al die belangen in acht neemt. Kinderen en jongeren zijn ook kritische burgers: ze zeggen waar het op staat, geven vaker dan volwassenen hun ongezouten mening en slaan geregeld nagels met koppen. Daarbovenop hebben kinderen en jongeren de kwaliteit van het ‘out of the box’ denken. Ze komen met creatieve, nieuwe dingen aanzetten waar volwassenen vaak niet aan denken.

Ruimte voor innovatie

Daar waar kinderen en jongeren een plek krijgen en ‘mee mogen doen’, creëren we plekken waar ruimte is voor creativiteit, voor experiment, voor nieuwe dingen. Voor vallen en opstaan, dat ook. Allemaal deel van het experiment. We creëren een dynamische samenleving met innovatieve ideeën en ingrepen als inzet.

Experten in jong zijn

Kinderen en jongeren zijn ervaringsdeskundigen wanneer het gaat over hun leefwereld, noden en behoeften. Al te vaak denken we als volwassenen dat we wel weten wat het best is voor kinderen.. Gedaan dus met het praten over kinderen en jongeren, laat ons met hen praten en hen erkennen in die deskundigheid.

Kindvriendelijkheid stimuleert burgerschap

In een kindvriendelijke samenleving krijgen kinderen en jongeren de kans om te groeien in burgerschap, zonder dat dit een ‘opgelegd werkje’ wordt. Wanneer alle spelers in de samenleving spontaner, vaker en intensiever met kinderen en jongeren de dialoog aan gaan en hen betrekken als actieve, deskundige partners, weten kinderen en jongeren zich ook effectief erkend als burgers en ontwikkelen ze zo vanzelf de capaciteiten die nodig zijn om op een positieve manier in dialoog te gaan en samen te leven met burgers van allerhande allooi én met een andere mening.

Kindvriendelijk beleid is duurzaam

Duurzaamheid in de twee betekenissen van het woord. Kinderen hechten ontzettend veel belang aan milieu, liggen wakker van vervuiling en ijveren voor meer aandacht voor de natuur. Daar waar gewerkt wordt aan kindvriendelijkheid, wordt automatisch gewerkt aan milieuvriendelijkheid. Een kindvriendelijke samenleving is ook een duurzame samenleving omdat kinderen en jongeren verder in de toekomst denken. Als kinderen en jongeren mee kunnen beslissen over en bouwen aan een samenleving, wordt er automatisch een lange termijnperspectief aangenomen. Kinderen en jongeren moeten nu éénmaal nog hun hele leven verder met beslissingen die vandaag genomen worden.

Kindvriendelijkheid als kwaliteitslabel voor je beleid

Kindvriendelijkheid kan je hanteren als een soort van quality check. Als kinderen en jongeren zich ergens thuis voelen, als zij zich gewaardeerd voelen, als zij makkelijk ergens toegang toe krijgen, als zij zich veilig van punt a naar punt b kunnen verplaatsen, als de luchtkwaliteit voldoende hoog is voor hen, als communicatie over iets begrijpbaar is voor hen… dan mogen we ervan uit gaan dat dat voor iedereen geldt. Kindvriendelijk zijn is ambitieus zijn, de lat hoog leggen. Het is allerminst the easiest way out. Maar het maakt wel dat we een samenleving maken ‘op hoog niveau’ en kwaliteitsgaranties kunnen bieden voor iedereen in die samenleving.