Wat is een kindvriendelijke gemeente?

Wat is een kindvriendelijke gemeente?

OPGEPAST: het allerbelangrijkste in dit proces is: een gemeente kan nooit kindvriendelijk genoeg zijn , maar moet steeds weer opnieuw streven naar kindvriendelijkheid. De noden, behoeften en trends veranderen steeds waardoor we ook steeds weer voor nieuwe uitdagingen komen te staan.

Een kindvriendelijke gemeente is een gemeenschap die zich ertoe verbindt de rechten van het kind te realiseren en te implementeren doorheen alle beleidsdomeinen. Kindvriendelijk beleid ziet het kind als volwaardige actor, is transversaal en integraal, benadert kindvriendelijkheid als een proces én een barometer voor goed lokaal beleid. Dat zijn vier essentiële uitgangspunten voor je kan spreken over kindvriendelijk beleid.

6 bouwstenen voor een kindvriendelijke gemeente

Bouwsteen1: Een kindvriendelijke gemeente (h)erkent en geeft ruimte aan de diversiteit onder kinderen en jongeren en aan de diversiteit aan contexten waarin kinderen en jongeren opgroeien.

Bouwsteen2: Een kindvriendelijke gemeente werkt vanuit een gedeelde en gemandateerde visie op kinderen en jongeren.

Bouwsteen 3: Een kindvriendelijke gemeente voert een permanente dialoog met kinderen en jongeren en houdt zo een vinger aan de pols.

Bouwsteen 4: In een kindvriendelijke gemeente neemt de overheid de regierol in handen en werkt ze samen met burgers en het maatschappelijk middenveld.

Bouwsteen 5: In een kindvriendelijke gemeente kunnen  kinderen en jongeren een beroep doen op kwaliteitsvolle basisvoorzieningen.

Bouwsteen 6: Een kindvriendelijke gemeente stimuleert en faciliteert solidariteit en wederzijdse betrokkenheid zodat duurzaam samenleven mogelijk wordt.