Waterwegwijzer

Waterwegwijzer

Sinds 2010 gebruiken al duizenden (ver)bouwers, architecten, aannemers,... de VMM-brochure Waterwegwijzer bouwen en verbouwen om de waterhuishouding in en rond de woning rationeel en duurzaam aan te pakken.
De Vlaamse Milieumaatschappij stelt deze brochure gratis ter beschikking.

De  Waterwegwijzer is ondertussen aan haar tweede uitgave toe en werd aangepast aan nieuwe wetgeving en gewijzigde inzichten.  De geactualiseerde Waterwegwijzer bevat voortaan ook informatie over de keuring van de privé-waterafvoer die sinds vorig jaar verplicht is bij elke nieuwbouwwoning, grondige verbouwing of bij de (her)aanleg van de riolering. Ook de praktische tips voor het ontwerp van het drinkwatercircuit zijn verder uitgebreid.

De website Waterwegwijzer bouwen en verbouwen ?

- Website: www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen