College van Burgemeester en Schepenen

college burgemeester en schepenen
Klik om te vergroten

Het college van burgemeester en schepenen is samengesteld uit de burgemeester en vier schepenen, die worden verkozen uit de gemeenteraad. Daarnaast wordt de OCMW-voorzitter toegevoegd als vijfde schepen.

Het college regelt het dagelijks reilen en zeilen van onze gemeente, voert de beslissingen van de gemeenteraad uit en heeft de volgende bevoegdheden:

  • het beheer van het gemeentelijk patrimonium
  • de inkomsten en de uitgaven
  • het beleid over de gemeentelijke financiën
  • het vaststellen van de rooilijnen en de aangifte van bouw- en verkavelingsvergunningen
  • het toezicht op het gemeentelijk personeel

Het college vergadert iedere vrijdagvoormiddag en telkens wanneer het noodzakelijk is. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.