College van Burgemeester en Schepenen

2019-01
Klik om te vergroten

Het college van burgemeester en schepenen is samengesteld uit de burgemeester en drie schepenen, die worden verkozen uit de gemeenteraad. Daarnaast wordt de OCMW-voorzitter toegevoegd als vierde schepen.

Het college regelt het dagelijks reilen en zeilen van onze gemeente, voert de beslissingen van de gemeenteraad uit en heeft de volgende bevoegdheden:

  • het beheer van het gemeentelijk patrimonium
  • de inkomsten en de uitgaven
  • het beleid over de gemeentelijke financiën
  • het vaststellen van de rooilijnen en de aangifte van bouw- en verkavelingsvergunningen
  • het toezicht op het gemeentelijk personeel

Het college vergadert iedere maandagnamiddag en telkens wanneer het noodzakelijk is. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.