Burgemeester

2019-05 Peter Reekmans
Klik om te vergroten

Peter REEKMANS

Politieke strekking: Dorpspartij

Bevoegdheden: Politie, brandweer, veiligheid, algemeen beleid, financiën, juridische zaken, burgerlijke stand, ruimtelijke ordening, lokale economie, mobiliteit, communicatie en erfgoed

Voorzitter van het college van burgemeester en schepenen

Voorzitter van het vast bureau van het OCMW

Voorzitter raad van bestuur Autonoom Gemeentebedrijf AGB Glabbeek

Voorzitter inrichtende macht gemeenteschool

Lid van het politiecollege politiezone Hageland

Zitdagen (gemeentehuis)

Maandag: 18 - 20 uur (wekelijke avondzitdag zonder afspraak)

En alle andere dagen op afspraak.

Contactgegevens

016/77.29.20 (kantoor gemeentehuis), 0473/56.25.68 (GSM), peter.reekmans@glabbeek.be

Secretariaat Burgemeester: Chantal Holsbeek, 016/77.29.21, secretariaat.burgemeester@glabbeek.be

Privé-adres: Dries 11b, 3380 Glabbeek

Bevoegdheden

De burgemeester is de vertegenwoordiger van de regering in de gemeente en is als dusdanig belast met de uitvoering van de wetten, de decreten, de ordonnanties, de verordeningen en de besluiten van de Staat, de Gewesten, de Gemeenschappen, de Gemeenschapscommissies, de provincieraad en de bestendige deputatie, tenzij wanneer de uitvoering uitdrukkelijk is opgedragen aan het college of aan de gemeenteraad. Verder is hij het hoofd van de administratieve politie en heeft hij als eerste gemeentelijke magistraat ook nog een reeks specifieke bevoegdheden.

Burgemeesters

De lijst van burgemeesters kan je vinden www.vensteropglabbeek.be/nl/burgemeesters .