Gemeenteraad

Net als bij ieder ander gemeentebestuur bestaat het Glabbeekse gemeentebestuur uit drie onderdelen die elk een eigen taak hebben, maar wel met elkaar samenwerken:

1. de gemeenteraad
2. het college van burgemeester en schepenen
3. de burgemeester.

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad (pdf, 1.0 MB) kan u hier vinden.