Gemeenteraadscommissie Mobiliteit

Samenstelling

Deze gemeenteraadscommissie bestaat uit 8 leden, de samenstelling is als volgt:

Voorzitter gemeenteraadscommissie:
Simon Vandermeulen (Dorpspartij)

Vaste leden gemeenteraadscommissie:

Peter Reekmans (Dorpspartij)
Jonas Vangroenendael (Dorpspartij)
Bart Vanstockstraeten Dorpspartij)
Kris Vanwinkelen (Dorpspartij)
Ronny Vergeylen (Dorpspartij)

Greet Holsbeek (CD&V)

Hilde Vanbrabant (SamenGROEN)

Karin Genoe (voorzitter verkeersraad): lid met raadgevende stem