Deontologische commissie

Samenstelling

Deze gemeenteraadscommissie bestaat uit 8 leden, de samenstelling is als volgt:

Voorzitter gemeenteraadscommissie:
Peter Reekmans (Dorpspartij)

Vaste leden gemeenteraadscommissie:

Simon Vandermeulen (Dorpspartij)
Hilde Holsbeeks Dorpspartij)
Katrien Ceuleers (Dorpspartij)
Tom Struys (Dorpspartij)
Ronny Vergeylen (Dorpspartij)

Herman Arnauts (CD&V)

Hilde Vanbrabant (SamenGROEN)