Zetelverdeling Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

In toepassing van art. 91 van het Decreet Lokaal Bestuur maakt de algemeen directeur hierbij de zetelverdeling bekend voor het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) van het OCMW te Glabbeek.

Het BCSD is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW. De taken van dit comité zijn vastgelegd in het Decreet Lokaal Bestuur. Het BCSD is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening
Het BCSD van de gemeente Glabbeek bestaat vanaf de nieuwe legislatuur uit 6 leden (exclusief de voorzitter). Dit hoeven niet noodzakelijk OCMW-raadsleden te zijn.
Het aantal leden van het BCSD waarover elke lijst beschikt, wordt bepaald in verhouding tot het aantal zetels dat elke lijst heeft binnen de OCMW-raad.
Het aantal zetels (6 leden, exclusief de voorzitter) is de volgende:

  • Dorpspartij: 4
  • CD&V: 1
  • SamenGroen: 1

Meer informatie over de zetelverdeling en de procedure voor de verkiezing van de leden van het BCSD is te vinden in art. 91, 92 en 93 van het Decreet Lokaal Bestuur en op de website van het Agentschap van Binnenlands Bestuur. Dit wordt bekendgemaakt op de website op 14 december 2018.

De samenstelling van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst kan je hier vinden.