Reglementen

  • Horeca- en Middenstandsactie: reglement (pdf, 342.9 kB) (goedkeuring gemeenteraad:  9/07/2020; publicatie website: 07/08/2020) en gemeenteraadsbesluit (pdf, 155.9 kB) (goedkeuring gemeenteraad:  9/07/2020; publicatie website: 15/07/2020)
  • Parkeerkaarten in kader van autodelen: reglement (pdf, 306.6 kB) (goedkeuring gemeenteraad: 14/06/2018; publicatie website: 19/06/2018)
  • Reglement fuiven; (pdf, 149.2 kB) (goedkeuring gemeenteraad: 12/09/2019; publicatie website: 26/09/2019)
  • Fuifgids (pdf, 275.2 kB) (goedkeuring gemeenteraad: 12/09/2019; publicatie website: 26/09/2019)
  • Reglement speelstraten (pdf, 576.8 kB) (goedkeuring gemeenteraad: 11/05/2017; publicatie website: 16/05/2017)
  • Vaststelling van de gewijzigde rechtspositieregeling voor gemeente- en OCMWpersoneel: vaststelling (pdf, 84.8 kB) en RPR (pdf, 1.1 MB) (datum gemeenteraad 24/10/2019; publicatiedatum website 13/12/2019)

Belastingsreglementen

Politieverordeningen

AGB