Gemeentelijke profielschets

statsVan elke gemeente in Vlaanderen beschikt de Vlaamse overheid over een profielschets. Dit is een verzameling van allerhande cijfergegevens en statistische info over de gemeente en haar OCMW.

Iedereen kan deze informatie raadplegen via het internet.

Lokale besturen kunnen de profielschetsen gebruiken om hun beleid sterker te onderbouwen met statistische gegevens. Die besturen kunnen bovendien ook zelf verwerkingen doen van de gegevens.

De gemeentelijke profielschets omvat 3 delen gegevens die respectievelijk gaan over:
- de omgeving waarin het bestuur functioneert. Dit deel bevat voornamelijk demografische cijfers.
- de bestuurskracht van het gemeente- of OCMW-bestuur. Hier zijn voornamelijk gegevens over personeelsleden en de financiële situatie van het lokaal bestuur verzameld.
- de verschillende beleidsdomeinen waarbinnen het bestuur werkt, met relevante gegevens over onderwijs, welzijn, milieu, economie en werkgelegenheid.

Naast cijfers voor de afzonderlijke gemeenten, geeft de profielschets ook gemiddelden aan van alle Vlaamse gemeenten en van de gemeenten binnen een cluster van gemeenten.
Dit geeft een lokaal bestuur de mogelijkheid om zich te vergelijken met andere besturen die zich in een gelijkaardige situatie bevinden.

Profielschets Glabbeek

De profielschets voor de gemeente Glabbeek kan je vinden op: http://aps.vlaanderen.be/lokaal/pdf/gemeente-2015/Glabbeek.pdf

Deze pdf wordt, zodra er nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vernieuwd. We gaan er van uit dat dit rapport elke drie maanden wordt geactualiseerd. Hou dus rekening met de productiedatum, welke onderaan de pdf te vinden is, bij gebruik en onderlinge vergelijking van de cijfers. Consulteer het overzicht van de opgenomen reeksen, de metadata-fiche en maak gebruik van de extra functionaliteiten die de site ‘Lokale Statistieken’ biedt.