Gemeentewapen

Het vroegere zegel
gemeentewapen
(C) Erwin Donvil

Een oud koperen zegel van 4 cm doorsnede van de schepenbank van Glabbeek wordt bewaard in het archief van Sint Germanus te Tienen. Het toont Sint-Niklaas, de patroon van de parochie, in bisschopsgewaad en in staande houding. Met de rechterhand zegent hij een vleeskuip waaruit drie vermoorde kinderen levend opstaan. In de linkerhand heeft hij een herdersstaf met een afhellende  krulneut en voorzien van een afhangende zweetdoek. Hij houdt met de linkerhand aan een lederen riem een wapenschild met drie palen. Als randschrift leest men: S. Ad. Cas. Sca binor; Dui. De. Glabbeecke. Cu. Goru. Ptine.

Het huidige zegel

Het zegel van de huidige fusiegemeente Glabbeek is het oude zegel van baron Jan van Houthem, kanselier van Brabant. Hij bekwam dit zegel op 9 april 1490 voor zijn heerlijkheid bestaande uit de dorpen Bunsbeek, Sint-Margriet (Houtem) en Sint-Marten (Vissenaken).
Enkele jaren geleden werd dit zegel teruggevonden in het archief van de Paters Dominicanen te Tienen.  De oorkonde waaraan het zegel hing, dagtekent van 12 november 1536 en ging uit van de “scepenen des dorps van Boensbeke“. Deze noemen het “onzen gemeyen zegele“. In het midden staat het schild van de Van Hauthems. Van het randschrift is  slechts een klein gedeelte zichtbaar gebleven. “Agar de ... “.

Het zegel moest bewaard worden in de kerk van Sint-Margriet-Houtem in een koffer met zeven sloten, waarvan de sleutels berustten: "één bij de meier van de baronie, drie bij de schepenen van Houtem en drie bij de schepenen van Bunsbeek". Het zegel scheen cirkelvormig en had een doormeter van ongeveer 5 centimeter . Het originele zegel bestaat uit “vair“ of “vaar“: vier rijen blauwe en zilveren klokjes en in de punt een vulling van nog een paar gedeeltelijke klokjes. In de bovenste linkerhoek is dit “vaar “ een vrijkwartier (vierkantjes) van goud met daarin drie hellende klophamers van keel (rood). Deze symboliseren vlijt, sterkte en onbuigzaamheid.

bron: Monografie, Glabbeek