Attenrode-Wever

De oppervlakte bedraagt 457 ha.  Een telling van 1834 vermeldt: 457 ha, 62 a 32 ca. Op 1 januari 1865 vermeldde men: 457 ha 59 a 62 ca. “uit de straat”.

Jaar

Attenrode

Wever

TOTAAL

1709

123

128

251

1784

241

201

442

1804

165

196

351

Fusie in 1825: Attenrode-Wever

Jaar

Attenrode

Wever

TOTAAL

1831

-

-

619

1866

-

-

628

1940

-

-

1040

1986

-

-

912

1991

-

-

909

1996

-

-

961

1997

-

-

979

2000

-

-

1.024

2001

-

-

1.043

Ter informatie:
In 1784 lezen we: 1 priester, 76 mannen, 78 vrouwen, 47 jongens en 30 meisjes in Attenrode.

Dit geeft voor Attenrode: 124 mannen, 117 vrouwen = 241 inwoners.

Voor Wever: 1 priester, 77 mannen, 66 vrouwen, 27 jongens en 30 meisjes.

Bevolkingscomponenten van Attenrode-Wever

Jaar

Geboorten

Sterften

Inwijking

Uitwijking

1986

7

9

14

19

1996

16

10

31

33

1997

10

10

49

26

2001

10

9

39

25

bron: Monografie, Glabbeek