Bunsbeek

De oppervlakte bedraagt sinds de fusie van 1976  1042 ha. Bunsbeek verloor 124 ha doordat het gehucht Stok bij Kortenaken werd gevoegd, en een kleiner gedeelte aan Tienen werd afgestaan.

De bevolkingscijfers zien er als volgt uit:
1374: 130 gezinnen of 650 inwoners
1435: 75 woningen of 375 inwoners
1526: 90 bewoonde huizen (een 5- tal van dubbele gezinnen) of 450 inwoners
1709: 304 inwoners
1784: 595 inwoners (3 geestelijken, 204 mannen, 203 vrouwen, 79 jongens en 107 
meisjes onder de 12 jaar.)
“L’an XIII “ (1805): 635 inwoners (over de gehuchten verdeeld : Dorp 321, Boeslinter 120, Pepinusfort 41, Pamelen 51, Walmersum 42, Stok 60)
1831: 797 inwoners
1846: 1.022 inwoners
1857: 1.039 inwoners
1866: 1.066 inwoners

“Van Bets” schrijft:
206 woningen en 1075 inwoners verdeeld als volgt :
Dorp: 284 in 59 woningen
Boeslinter: 258 in 49 woningen
Pepinusfort: 22 woningen met 128 bewoners Schaffelberg: 21 huizen en 103 inwoners
Pamelen: 24 huizen met 128 bewoners
Stok: 31 woningen en 174 inwoners

Jaar

TOTAAL

1880

1.097

1900

1.294

1910

1.398

1920

1.421

1930

1.562

1940

1.660

1950

1.765

1960

1.778

1970

1.933

1976

2.028

1981

1.635

1986

1.688

1991

1.718

1996

1.730

1997

1.747

2000

1.801

2001

1.806

De bevolkingsdichtheid bedraagt 166,02 inw/km². Dit is het laagste cijfer van de vier fusiegemeenten.

Een groot gebied wordt ingenomen door de brede Velpevallei, waar geen bouwmogelijkheden meer zijn.

We zien een grote bevolkingstoename in de periode 1709 tot 1789. Mogelijk heeft dit te maken met het gegeven dat het hier om een periode zonder oorlog gaat. Zo stellen we eveneens een flinke bevolkingsgroei vast van 1831 tot 1846 en van 1880 tot 1890.

Het aantal mannen is altijd hoger geweest dan het aantal vrouwen. Opvallend was ook het grote overwicht aan mannen in de periode 1900-1910 met een verschil van 100 eenheden. Vrouwen trokken wel naar de stad om “hun meester te gaan dienen”: meiden, poetsvrouwen, verkoopsters, fabrieksarbeiders, e.d. 

De bevolking blijft stabiel, met een zeer zwakke toename. De nabijheid van de stad Tienen is gunstig voor veel forensen voor wat de verbindingen met hun werk betreft.

Bevolkingscomponenten van Bunsbeek

Jaar

Geboorten

Sterften

Inwijking

Uitwijking

2001

14

22

61

48

bron: Monografie, Glabbeek.