Glabbeek-Zuurbemde

Glabbeek-Zuurbemde heeft een oppervlakte van 683 ha.

Jaar

Glabbeek

Zuurbemde

TOTAAL

1374

-

-

900

1464

-

-

590

1491

-

-

240

De dorpen rond Tienen werden in 1489 verwoest door de legers van Albert van Saksen onder Maximiliaan van Oostenrijk. Enkel Bunsbeek, Sint-Margriete-Houtem en Vissenaken bleven gespaard door tussenkomst van Jan Van Houtem, kanselier van Brabant.

Jaar

Glabbeek

Zuurbemde

TOTAAL

1615

375

?

?

1686

100

65

165

1709

199

76

275

1784

220

162

382

1805

260

211

471

Fusie in 1825: Glabbeek-Zuurbemde

Jaar

Glabbeek

Zuurbemde

TOTAAL

1831

-

-

676

1856

-

-

715

1866

-

-

751

1872

-

-

740

1981

-

-

1.226

1986

-

-

1.277

1991

-

-

1.303

1996

-

-

1.296

2000

-

-

1.305

2001

-

-

1.311

De bevolkingsaangroei van 1856 tot 1986 nam toe met index 178,6. Een recente verkaveling in de Grotestraat met een dertigtal nieuwe huizen heeft de inwijking bevorderd en het totale bevolkingscijfer doen stijgen.

Bevolkingscomponenten van Glabbeek-Zuurbemde

Jaar

Geboorten

Sterften

Inwijking

Uitwijking

2001

11

12

62

54

bron: Monografie, Glabbeek