Ruimtelijke Ordening & Wonen

Hier kan je informatie vinden over:

 • het stedenbouwkundig beleid, ruimtelijke planningsopdrachten en uitvoeringsplannen
 • de omgevingsvergunning en de meldingen
 • stedenbouwkundige uittreksels en attesten
 • het planologisch attest
 • beschermde monumenten, dorpsgezichten en onroerend erfgoed

De dienst verleent inzage in:

 • het gewestplan Tienen-Landen en Aarschot-Diest met betrekking tot het grondgebied van de gemeente
 • de atlas der buurtwegen en waterlopen
 • bijzondere plannen: grondplannen, onteigenings- en rooilijnplannen van de gemeentewegen
 • openbare onderzoeken in het kader van aanvragen om en omgevingsvergunning
 • het plannen- en vergunningenregister
 • de inventaris van de onbebouwde percelen
 • de lijst van de in de inventaris opgenomen leegstaande en/of verkrotte woningen, gebouwen en bedrijfsruimten.

Algemene invoering van de omgevingsvergunning sedert 1 januari 2018

Vergeet de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Voortaan kun je ze beide in één keer aanvragen via het Omgevingsloket en spreken we van de omgevingsvergunning. Het Omgevingsloket is een digitale toepassing van de Vlaamse overheid waar je een aanvraag digitaal kan samenstellen, indienen en opvolgen. Sedert 15 januari is er ook een vereenvoudigde versie van het loket beschikbaar, de ‘snelinvoer’. Daarmee kun je eenvoudige werken op en rond een gebouw aanvragen, zoals het plaatsen van zonnepanelen en het zetten van een tuinhuis. Alle informatie over de omgevingsvergunning en het loket vind je op de website www.omgevingsloket.be. Hulp nodig bij je aanvraag? Je kan altijd terecht bij de dienst ruimtelijke ordening en/of milieudienst op het gemeentehuis of bij de helpdesk van het Omgevingsloket.

Wooninfopunt: Hartje Hageland

Je kan bij ons terecht voor

Contact

Grotestraat 33
3380 Glabbeek
016/77.29.26
016/77.18.38
Dirk Degeest, stedenbouwkundig ambtenaar & Annelore Verbeeck, stedenbouwkundig ambtenaar

Openingsuren

Ma. - vr.: 9 tot 12 uur

Maandag: 18 tot 20 uur

Woensdag: 14 tot 16 uur