Gezamenlijke aankoop stookolie

GROEPSAANKOOP STOOKOLIE

Drie keer per jaar organiseert het OCMW van Glabbeek een groepsaankoop van stookolie: in januari, mei en oktober.

Een bestelformulier kan je vinden in het infoblad, op deze website en op onze facebookpagina

Welke zijn de voorwaarden?

 1. Na afgifte van het bestelformulier (pdf, 386.8 kB) verbindt de inschrijver zich ertoe de bestelde hoeveelheid (minimaal 500 liter) aan te kopen bij de door het OCMW gekozen stookolieleverancier aan de door deze leverancier geboden groepsprijs. De deelname aan de actie is dan onherroepelijk.
 2. De prijs per liter kan nooit hoger zijn dan de officiële maximumprijs op de dag van de bestelling van de stookolie (26 januari 2018).
 3. De actie staat enkel open voor particulieren met een adres – en dus ook een stookolietank – in de gemeente Glabbeek.
 4. Elke deelnemer dient minimum 500 liter te bestellen. De bestelling geldt voor één adres en één tank. Er wordt geen bijkomende korting gegeven voor grote bestellingen.
 5. De betreffende stookolietank dient te voldoen aan alle wettelijke voorwaarden en moet dus voorzien zijn van de groene dop.
 6. De tank moet voldoende capaciteit hebben voor de bestelde hoeveelheid stookolie.
 7. Bij afsluiting van de inschrijvingsperiode op 24 januari 2018 worden alle gegevens met betrekking tot de grootte van de totale bestelling en het aantal leveringsadressen doorgegeven aan de leveranciers in de ruime omgeving. De leverancier die de laagste prijs per liter opgeeft, zal de levering van de volledige bestelling toegewezen krijgen.
 8. Het OCMW zal de gekozen leverancier bekend maken via de gemeentelijke website en het infobord aan het OCMW-gebouw.
 9. De levering vindt plaats in de periode eind januari- begin februari 2018.
 10. Het OCMW van Glabbeek staat enkel in voor het groeperen en het plaatsen van de bestelling. Het OCMW-bestuur is verder geen contracterende partij.
 11. Elke deelnemer gaat individueel een contract aan met de gekozen stookolieleverancier en staat persoonlijk in voor de betaling van de factuur, hetzij contant of met bancontact bij de levering, hetzij door overschrijving van het bedrag op de rekening van de leverancier.
 12. Het OCMW van Glabbeek is niet verantwoordelijk voor enige contractuele of buitencontractuele tekortkoming vanwege de gekozen leverancier of de deelnemende inwoner.
 13. Deelname aan de gezamenlijke aankoop laat het recht op een verwarmingstoelage van het OCMW onverkort bestaan.

Bijkomende inlichtingen?

OCMW Glabbeek, contactpersoon: Lotte Kuijken, 016/77.28.70, info@ocmw.glabbeek.be

Contact

Andere verbonden diensten
Steenbergestraat 44
3380 Glabbeek
016/77.28.70
016/77.85.26

Openingsuren

Ma. - vr.: 9 tot 12 uur
Maandag: 18 tot 20 uur