Administratieve hulpverlening

Informatie & advies

Op de sociale dienst kan je terecht voor algemene informatie en advies.

Administratieve ondersteuning

Soms is het moeilijk om je weg te vinden in de wirwar van de sociale wetgeving: werkloosheid, ziekte, pensioen, ontslag, enz. Er rijzen veel vragen en je weet niet wat te doen.

Waar heb ik recht op? Hoe moet ik al die formulieren invullen? Hoe raak ik in orde met alle paperassen voor mijn werkloosheidsuitkering? Hoe zit het met mijn aansluiting bij een ziekenfonds?

Om de mensen met dergelijke problemen zo goed mogelijk te helpen, bestaat er een vlotte samenwerking tussen de sociale dienst van het OCMW en andere diensten.
Wanneer iemand moet worden doorverwezen naar een andere dienst, zorgt het OCMW ervoor dat dit vlot verloopt.

Voor mindervaliden en bejaarden kunnen tal van financiële en andere voordelen worden aangevraagd.

Schuldhulpverlening

Je hebt te veel leningen lopen; een onverwachte gebeurtenis brengt extra uitgaven met zich mee; je kan de ziekenhuiskosten niet meer dragen; ... Kortom, je krijgt de eindjes niet meer aan elkaar geknoopt… Je bent ten einde raad. De volgende OCMW-diensten kunnen uitkomst bieden.

Budgetbegeleiding
De maatschappelijk assistent(e) van de sociale dienst zal samen met jou een overzicht maken van je inkomsten en uitgaven. Door de uitgaven te herschikken kan je financiële toestand geleidelijk in evenwicht worden gebracht. Eventueel kan de maatschappelijk assistent(e) ook afspraken maken met schuldeisers, zodat de maandelijkse afbetalingen voor jou opnieuw haalbaar worden.

Budgetbeheer
Deze stap zet je als je vindt dat alles fout loopt. Dan is het beter dat je tijdelijk je geld niet zelf beheert. Dit betekent dat je inkomen, of een gedeelte ervan, terechtkomt op een speciale rekening waar enkel de maatschappelijk assistent(e) volmacht over heeft. Zij zal met jou overleggen hoeveel er betaald wordt aan schuldeisers en hoeveel er besteed wordt aan leefgeld. Later kan er dan zelfs terug gespaard worden.

Schuldbemiddeling
Het OCMW van Glabbeek is een erkende instelling voor schuldbemiddeling en werkt hiervoor samen met een advocaat. De maatschappelijk assistent(e) kan ook voor je leningen (en andere contracten die vallen onder de Wet op het consumentenkrediet) onderhandelen en afspraken maken met de schuldeisers.

Collectieve schuldenregeling
Voor een verzoekschrift tot collectieve schuldenregeling, kan de maatschappelijk assistent(e) u adviseren en doorverwijzen naar een advocaat.

Begeleiding bij problemen

De sociale dienst kan ook helpen bij je persoonlijke en familiale problemen. Enkele voorbeelden:

- Een van je kinderen kan niet zo best mee op school. De maatschappelijk assistent(e) zoekt gepaste hulp.

- Je bent afgestudeerd en ziet het niet meer zitten om thuis te blijven wonen; er zijn te veel meningsverschillen. Je overweegt om te verhuizen. Maar hoe en waar en met welke financiële middelen?

- Je man of vrouw is verslaafd aan alcohol. Gans het gezin lijdt eronder. Ontwenningskuren mislukken steeds. Je wenst thuis te vertrekken. Maar kan je dit zomaar en wat met de kinderen?

- Je man of vrouw stierf zopas, je hebt (tijdelijk) geen moed om door te gaan. Een luisterend oor is welkom.

- Je bent reeds enkele jaren aangewezen op een werkloosheidsvergoeding en vindt maar geen (aan)gepast werk.

- Moeder moet dringend in een tehuis worden geplaatst, maar hoe begin je eraan? Je spreekt reeds jaren niet meer met je zussen.

Contact

Steenbergestraat 44
3380 Glabbeek
016/77.28.70
016/77.85.26

Openingsuren

Ma. - vr.: 9 tot 12 uur
Maandag: 18 tot 20 uur