Wonen & Energie

Huisvesting

We maken deel uit van het Sociaal Verhuurkantoor SVK Hageland. We werken samen rond:

  • Sociaal kwetsbare huurders aan een goede, betaalbare woning helpen
  • Huursubsidies aanvragen
  • Eigenaars helpen leegstaande woningen te verhuren

Meer inlichtingen via deze link...
SVK Hageland

Energie

Heb je vragen over een energiefactuur of problemen met de betaling ervan? Vraag je je af hoe je energie kan besparen? Heb je recht op een toelage?

Daarnaast bieden we jullie ook volgende diensten aan:

  • Gezamenlijke aankoop stookolie in de maanden januari, mei en oktober (het inschrijvingsformulier vind je onder de rubriek 'meer inlichtingen')
  • Verwarmingstoelagen (de folder vind je onder de rubriek 'meer inlichtingen')
  • Lokale adviescommissie

De Lokale adviescommissie (LAC) moet samenkomen als de sociale leverancier de toevoer van water, gas of elektriciteit wil afsluiten. De LAC nodigt je uit om aanwezig te zijn. Tijdens deze bijeenkomst kan je nog trachten tot een regeling te komen. Je kan de LAC ook vragen om je terug aan te laten sluiten. Ook dan moet een vergadering bijeengeroepen worden.

  • Minimale levering aardgas

Verwarm jij je woning met aardgas en betaal je het verbruik vooraf met een aardgasbudgetmeter? Dan kan het OCMW je in de winterperiode (van 1 december tot 1 maart) een minimale levering aardgas toekennen. Om te voorkomen dat je zonder aardgas valt, kan je bij het OCMW een tussenkomst vragen om je budgetmeter op te laten. Een dergelijke tussenkomst wordt steeds voorafgegaan door een sociaal en financieel onderzoek.

  • Oplaadpunt budgetmeter

Een budgetmeter is een elektriciteits- of aardgasmeter die toelaat energie te verbruiken via een systeem van voorafbetaling. Het systeem werkt met een betaalkaart die je eerst voor een bepaald bedrag op moet laden. Je kan dan voor dat bedrag energie verbruiken. De betaalkaart kan je tijdens de openingsuren bij ons komen opladen.