Dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg (DGAT)

boodschappen

Wat?

De DGAT verleent hulp aan personen die voor een korte of lange periode bijstand nodig hebben bij hun huishoudelijke taken en persoonlijke hygiëne.

De dienstverlening is er op gericht mensen zo lang mogelijk verantwoord in hun eigen huis te kunnen laten wonen en kan een aanvulling zijn bij de zorg van familie, vrienden of andere professionele thuisverzorgers.

De verzorgende legt zich toe op verzorgende en huishoudelijke taken en algemene psychosociale ondersteuning en/of bijstand.

De aanvullende thuiszorg verleent schoonmaakhulp.

Voor meer informatie: open de folder... (pdf, 112.5 kB)

Hoe kan je deze hulp bekomen?

Jij of je familie neemt contact op met het OCMW. Dit kan telefonisch of schriftelijk, maar je kan ook gewoon naar een van onze zitdagen komen.
Nadien zal de maatschappelijk assistente met jou een afspraak maken om aan huis te komen. Zij zal dan nagaan welke de omvang is van de taken, en hoe vaak je hulp nodig hebt. Ze zal ook uitleg geven over de werking van de dienst en een prijs meedelen.

Hoeveel betaal je?

Voor de prijsberekening worden de officiële barema’s voor gezinszorg gehanteerd, opgesteld door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. De persoonlijke bijdrage is afhankelijk van de middelen, de lasten en de zorgbehoevendheid van de gebruiker. Je betaalt telkens na de afgelopen maand.

Afspraken tussen Sociale Dienst en hulpvrager

De hulpvrager wordt ingelicht over een aantal rechten en plichten om er voor te zorgen dat de dienstverlening veilig en vlot kan verlopen.
De helpsters zijn verzekerd bij ongevallen.

Werkuren

De hulp wordt, in blokken van 4 uur, verleend tussen 8 en 17uur.
Bij het einde van de dagtaak onderteken je een formulier met het aantal gepresteerde uren. Op basis van dit formulier wordt de maandelijkse factuur opgemaakt.
Bij verlof of ziekte van de helpster wordt, in de mate van het mogelijke, voor vervanging gezorgd.

Indien de Sociale Dienst niet kan voldoen aan de vraag, wordt er contact genomen met een privé-dienst voor gezinszorg en word jij als hulpvrager dus doorverwezen.

Contactpersoon

Guy-Anne Vloeberghs, 016/77.28.71, guyanne.vloeberghs@ocmw.glabbeek.be

Contact

Thuiszorgdiensten
Steenbergestraat 44
3380 Glabbeek
016/77.28.70
016/77.85.26

Openingsuren

Ma. - vr.: 9 tot 12 uur
Maandag: 18 tot 20 uur