Project Zorgbuur

Buurtzorg

Buurtzorg wil vereenzaming bij ouderen tegengaan, maar ook aangepaste zorg op maat nastreven. De zorgbuur kan hierin een belangrijke rol vervullen. Het is een vertrouwenspersoon met een hart voor ouderen, die zich op regelmatige basis kan vrijmaken voor een bezoekje. Een luisterend oor maar ook hulp bij het uitvoeren van elementaire kleine taken, kan voor deze mensen heel veel betekenen!

Voor wie?

We richten ons tot de oudere inwoners van Glabbeek die geconfronteerd zijn met een bepaalde vorm van hulpbehoevendheid of problematieken als vereenzaming, onveiligheidsgevoel, sociaal isolement, alleenwonend, gezondheidsproblemen, financieel minder begoed…

Hoe aanvragen?

Bezoeken van de zorgbuur moeten aangevraagd worden via het OCMW van Glabbeek.

Hoeveel kost deze dienstverlening?

Deze dienstverlening is gratis voor de cliënt.

 helpende handen

Contactgegevens

Wil je de zorgbuur aanvragen of meer informatie hierover? Neem dan contact op met de verantwoordelijke maatschappelijk werker:

Stephanie Naulaerts  016 / 79 68 20
Guy-Anne Vloeberghs 016 / 77 28 71

stephanie.naulaerts@ocmw.glabbeek.be

info@ocmw.glabbeek.be

Sociaal Huis

Steenbergestraat 44

3380 Glabbeek

Vrijwilliger worden?

Kandidaat-vrijwilligers zullen door de coördinator van het project uitgenodigd worden voor een gesprek. Tijdens dit gesprek zal er gepeild worden naar motivatie, kennis, vaardigheden en attitudes. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn onder meer sociaal voelend zijn, communicatievaardig zijn, empathie tonen en het beroepsgeheim respecteren.

Lees hier de volledig folder... (pdf, 529.6 kB)