Onderwijs

Onderwijs in Glabbeek

Binnen onze gemeente kan je kiezen uit 3 kleuter- en basisscholen:

- In deelgemeente Bunsbeek: Vrije Basisschool "De Duizendpoot"

- In deelgemeente Glabbeek: Gemeentelijke Basisschool "De Springplank"

- In deelgemeente Kapellen: Vrije Basisschool "De Kleine Wereld"

Middelbaar en hoger onderwijs

Eens de lagere school afgewerkt, moet je kind op zoek naar een studierichting en school die bij hem of haar past.
"Onderwijskiezer" is een handige website die je hierbij kan helpen.

Centrum Voor Leerlingenbegeleiding

Elke erkende school in Vlaanderen werkt samen met een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB).

Bij de inschrijving moet jouw school je informeren over het CLB waarmee ze samenwerkt en wat die samenwerking inhoudt.

Een CLB kan helpen bij vragen over:

  • Leren en studeren: problemen met lezen, schrijven, rekenen, leren ...
  • De onderwijsloopbaan: vragen bij de studiekeuze, studierichtingen, attesten en diploma's ...
  • Psychisch en sociaal functioneren: depressieve gevoelens, stress, faalangst, pestproblemen, grensoverschrijdend gedrag, een moeilijke thuissituatie ...
  • Preventieve gezondheidszorg: gezondheidsproblemen, inentingen, groeistoornissen, druggebruik, overgewicht ...

Ouders, leerlingen, leraren en directies kunnen er gratis terecht bij een team van artsen, verpleegkundigen, psychologen, pedagogen en maatschappelijk werkers ...

Studietoelagen

Alle nuttige informatie over school- en studietoelagen vind je op de website van de Vlaamse Overheid.

Ook in onze eigen folder (pdf, 524.2 kB) in verband met kosten voor school en vrije tijd geven we meer uitleg.