Gezondheid en opvoedingsondersteuning

1. Gezondheidszorg

2. Opvoedingsondersteuning voor ouders

Kreeg je zelf de diagnose en zit je met vragen of bots je op moeilijkheden? Heb je opvoedingsvragen rondom je kind met autisme? Wil je zelf graag kwijt wat je moeilijk valt in de relatie met je kind, partner, broer of zus met autisme?

 • CAW

  Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) helpt mensen met al hun vragen en problemen die te maken hebben met welzijn. Een moeilijke relatie. Persoonlijke moeilijkheden. Financiële, administratieve, juridische of materiële problemen. Problemen in je gezin, familie of je ruimere sociale omgeving… We bieden ook hulp aan slachtoffers en daders van geweld, misbruik en betrokkenen van verkeersongevallen en misdrijven.

 • Centrum voor geestelijke gezondheidszorg

  De Vlaamse Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) begeleiden jaarlijks meer dan 50.000 mensen met ernstige psychische en/of psychiatrische problemen. Kinderen en jongeren, volwassenen en ouderen kunnen er terecht voor een consult op afspraak (niet voor opname). Het team van elk Centrum bestaat uit psychiaters, psychologen, maatschappelijk werkers, .... Al deze specialisten werken samen en zoeken samen met jou welke aanpak het beste antwoord zou kunnen bieden op je hulpvraag.

 • CKG 'De schommel'

  CKG De Schommel vzw ondersteunt ouders die vragen hebben bij de opvoeding van hun kinderen. Dit kan zowel onder de vorm van thuisbegeleiding als opvoedingstraining. Daarnaast bieden we kinderen in moeilijke gezinsomstandigheden dag- en nachtopvang voor een korte of lange periode.

 • Expoo

  EXPOO bouwt mee aan een positieve leefomgeving waar het voor kinderen en jongeren goed is om op te groeien.

 • Gezinsbond

  De Gezinsbond is pluralistisch en democratisch samengesteld en zet zich in voor alle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. We verdedigen de belangen van de gezinnen, los van religieuze, ideologische of politieke opvattingen en los van de samenstelling van het gezin (grote en jonge gezinnen, grootouders, gezinnen met veel of weinig kinderen, éénoudergezinnen, gehuwden of samenwonenden, nieuw samengestelde gezinnen, enz.).

 • Groeimee

  Groeimee is een website voor iedereen die bezig is met het opvoeden van kinderen en adolescenten. Je vindt hier kwalitatieve en betrouwbare informatie over opvoeden, een weerspiegeling van de meest actuele thema’s over opvoeden en een overzicht van opvoedingsondersteuning in je regio.

 • Ikbeslis.be

  Onze missie is om elk kind en elke jongere enerzijds bewust te maken van zijn of haar privacy en anderzijds bewust te laten omgaan met persoonsgegevens van zichzelf en van anderen.

 • Jeugdhulp Hageland

Door het gezin te coachen, de aanwezige krachten terug zichtbaar te maken en de gezinsleden de maximale regie te geven, hopen we dat er opnieuw verbinding groeit binnen het gezin en tussen het gezin en het eigen netwerk. Zo trachten we het gezin te helpen om terug meer greep te krijgen op die levensdomeinen die onder druk zijn komen te staan.

Kind en Gezin is een agentschap van de Vlaamse overheid. Het heeft als opdracht om actief bij te dragen tot het welzijn van jonge kinderen en hun gezinnen door dienstverlening op de beleidsvelden preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang en adoptie.

Delen van kinderspullen en een ontmoetingsplek voor gezinnen. Zorg voor elkaar en duurzaamheid zijn hiervoor de drijfveer.

 • Medianest

  MediaNest, website voor ouders over mediaopvoeding. Ontdek al onze thema's van sociale media, gaming, cyberpesten tot reclame en privacy.

 • Zitdazo

  We horen steeds meer alarmerende berichten. Over de psychische gezondheid van onze kinderen. Tegelijkertijd willen we dat onze kinderen voldoen aan het gemiddelde, of er misschien zelfs bovenuit springen. Laat staan dat we willen dat ze niet voldoen aan de norm. We willen dat onze kinderen meelopen in de wedstrijd die het leven is. De druk van het 'moeten' op onze kinderen heeft tot effect dat ze stress ervaren. Stress zorgt ervoor dat kinderen geen plaats meer hebben voor andere zaken zoals ontspanning. Stress zorgt ervoor dat een kind geen kind kan zijn. Stress zorgt er tenslotte ook voor dat kinderen sneller depressies en angsten ontwikkelen. We zijn een applausgeneratie, zolang het goed loopt. Als het moeilijk loopt, hebben we als ouder de neiging om te beschermen. Bange ouders maken bange kinderen. Wanneer ouders hun kinderen te veilig laten spelen of behoeden voor mislukkingen, ontstaan angsten. Het vermijden van kwetsbaarheid maakt een kind net kwetsbaar.

 • Zitstil

  Centrum ZitStil informeert, vormt, traint, ondersteunt en onderneemt maatschappelijke actie om iedereen die met ADHD te maken krijgt, vooruit te helpen in het leven. Zo willen we het sociaal isolement doorbreken, deelname in de samenleving vergroten en personen met ADHD de kansen geven die zij verdienen.

3. Opvoedingsondersteuning voor kinderen en jongeren

Kreeg je zelf de diagnose en zit je met vragen of bots je op moeilijkheden? Heb je opvoedingsvragen rondom je kind met autisme? Wil je zelf graag kwijt wat je moeilijk valt in de relatie met je kind, partner, broer of zus met autisme?

Awel luistert naar alle kinderen en jongeren met een vraag, een verhaal en/of een probleem. Awel werkt volledig anoniem. Dat betekent dat enkel de oproeper en Awel op de hoogte zijn van het contact. Bovendien is een gesprek met Awel helemaal gratis.

Wat een pret wanneer jouw speelgoed ook een camera en een microfoontje heeft en bovendien ook nog eens verbonden is met het internet ! Zoveel nieuwe mogelijkheden om ermee te spelen. Maar wist je ook dat al wat je doet en zegt voor die camera misschien ook op afstand kan gehoord en gezien worden door iemand anders? Daarom moet je jouw slim speelgoed goed instellen, samen met jouw ouders, om te vermijden dat jouw speelgeheimen in de handen van onbekenden vallen!

Het JAC helpt jongeren met al hun vragen en problemen. Problemen thuis? Op zoek naar je eigen stek? Vragen over seks? Slachtoffer van geweld of misbruik? Geldproblemen? Vragen over drugs? Of over pesten? Informatie nodig om zelfstandig te wonen? Of over je rechten en plichten? … Je kan bij het JAC terecht met elke vraag.

Je bent jong en je kan heel wat aan. Hier vind je informatie en opdrachten om je goed in je vel te voelen. Ga zelf aan de slag en zoek de tips die je het meest aanspreken. Ook voor een dipje of een tegenslag kan je hier terecht. Succes!

In een OverKophuis kan je als jongere tot 25 jaar gewoon binnen en buiten lopen en allerlei leuke activiteiten doen. Het is een veilige plek waar je ook een luisterend oor vindt en beroep kan doen op professionele therapeutische hulp, zonder een label opgeplakt te krijgen. Hier op de site kan je chatten met Awel en je laten inspireren door filmpjes en verhalen. Als je zelf fijne filmpjes of teksten wil delen, dat kan ook! Wat jou helpt of raakt, helpt of raakt een ander misschien ook. In elke Vlaamse provincie is er één Overkophuis. Contactgegevens voor Vlaams-Brabant: Ooievaarstraat 30 in Tienen, 0493/40 67 59, info@overkoptienen.be

Iedereen zit soms met vragen die onbeantwoord blijven of keuzes die écht niet makkelijk te maken zijn. Da’s normaal. Zo zit het leven nu eenmaal in elkaar. Maar dat is niet altijd wat je wil horen. Soms heb je gewoon genoeg van die zoektocht, of van de twijfel. Soms heb je echt een antwoord nodig. Soms heb je echt een probleem. Soms weet je het echt niet. En vaak weet je dan niet waar je met die vragen of twijfels naartoe moet, waar je die antwoorden kan vinden. WAT WAT is een platform van meer dan 70 organisaties (denk aan Awel, Sensoa, VDAB, Publiq, Child Focus, etc.) die jongeren willen informeren en toeleiden naar advies of hulp. Door de krachten te bundelen onder 1 merknaam gaat WAT WAT de versnippering aan initiatieven, websites en campagnes gericht op jongeren tegen.

We horen steeds meer alarmerende berichten. Over de psychische gezondheid van onze kinderen. Tegelijkertijd willen we dat onze kinderen voldoen aan het gemiddelde, of er misschien zelfs bovenuit springen. Laat staan dat we willen dat ze niet voldoen aan de norm. We willen dat onze kinderen meelopen in de wedstrijd die het leven is. De druk van het 'moeten' op onze kinderen heeft tot effect dat ze stress ervaren. Stress zorgt ervoor dat kinderen geen plaats meer hebben voor andere zaken zoals ontspanning. Stress zorgt ervoor dat een kind geen kind kan zijn. Stress zorgt er tenslotte ook voor dat kinderen sneller depressies en angsten ontwikkelen. We zijn een applausgeneratie, zolang het goed loopt. Als het moeilijk loopt, hebben we als ouder de neiging om te beschermen. Bange ouders maken bange kinderen. Wanneer ouders hun kinderen te veilig laten spelen of behoeden voor mislukkingen, ontstaan angsten. Het vermijden van kwetsbaarheid maakt een kind net kwetsbaar.