Bedeling van voedselpakketten

FEAD

Een niet verwaarloosbaar aantal mensen in België lijdt honger en zoekt toevlucht tot voedselhulp om zich dagelijks van voedsel te voorzien.

Dankzij het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD) krijgt België via de Europese Unie middelen om bij te dragen tot voedselhulp en/of materiële hulp. De Povinciale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie (POD-MI) beheert een bedrag van ongeveer 88 miljoen euro voor de programmaperiode 2014-2020 en dit in nauwe samenwerking met haar partners. Met de steun van dit Fonds, voorziet de POD Maatschappelijke Integratie jaarlijks ongeveer 358 OCMW’s en 419 organisaties – in samenwerking met de 9 voedselbanken van het land – van goederen om gratis te verdelen onder de meest behoeftigen in België. Deze hulp moet hand in hand gaan met begeleidende sociale maatregelen om de betrokkenen te helpen er weer bovenop te komen.

fead

Ook het OCMW van Glabbeek kan op deze manier gezinnen die het echt nodig hebben ondersteunen.