Nuttige links

In alfabetische volgorde vindt u hieronder aan aantal links die nuttig kunnen zijn:

Alles over Centen

Deze website is gemaakt voor jongeren en jongvolwassenen die meer en meer met financiële zaken te maken hebben:  ze krijgen zakgeld om uit te geven of om voor iets te sparen, ze verdienen hun eerste eigen centen door een vakantiejob te doen, ze gaan studeren en eventueel op kot, dan gaan ze werken en alleen wonen … Al die levensmomenten hebben ook hun gevolgen op financieel vlak. Deze website gaat dieper in op de financiële aspecten van al deze levensmomenten en behandelt thema’s die hiermee in verband staan.

De Druglijn

Voor alle vragen over drank, drugs, pillen, gamen en gokken

De Sociale Kaart

De sociale kaart bevat een overzicht van zorgvoorzieningen en zorgverstrekkers in Vlaanderen en Brussel.

Eerste Hulp Bij Schulden

Informatie over schulden, schuldhulpverlening, rechten en plichten van schuldenaar en schuldeiser...

Puzzel (pdf, 111.4 kB)

Leven met een beperking is niet altijd eenvoudig. Mensen vinden vaak hun weg niet in het aanbod van diensten, voordelen en voorzieningen. Puzzel kan hen hierbij helpen. Onze dienst is een gratis informatie- en verwijzingsdienst voor personen met een beperking, hun familieleden, zorgverleners en andere geïnteresseerden. Puzzel richt zich in eerste instantie naar personen (kinderen, volwassenen, senioren) die geen beroep doen op bestaande voorzieningen en diensten voor personen met een beperking.  Het is een dienst waar mensen vrijblijvend en anoniem terecht kunnen om informatie te vragen, die mensen tracht op de juiste weg te zetten en hen eventueel verwijst naar de meest aangepaste dienst. Het gaat hier vooral over mensen die de bestaande kanalen in het welzijnswerk of de bestaande gehandicaptenzorg niet kennen.

Slachtofferzorg

Hoe verwerk ik een ingrijpende gebeurtenis? Wat moet ik regelen? Hoe kan ik een klacht indienen? Waar kan ik terecht voor informatie en ondersteuning? Dit zijn maar enkele vragen die slachtoffers van een misdrijf, een verkeersongeval, een ramp of een terreuraanslag zich kunnen stellen. Om hierop een antwoord te bieden, werd op initiatief van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin deze website ontwikkeld.

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Het VAPH biedt budgetten en tegemoetkomingen aan personen met een handicap om hun zorg en ondersteuning op maat te financieren.