OCMW zoekt noodwoning!

Publicatiedatum: 27/08/13

Het OCMW heeft vele taken. Daartoe krijgt het middelen van de gemeente en van hogere overheden. Maar soms schieten die tekort om als klein landelijk OCMW ons aanbod nog te kunnen verbeteren, we stuiten dan op budgettaire beperkingen...

Concreet is het OCMW op zoek naar een huis dat kan dienstdoen als noodwoning, voor de opvang van personen die tijdelijk dakloos geworden zijn (door een brand, natuurramp,...). Zo'n tegenslag kan elk van ons overkomen, en dan zou het mooi menselijk zijn om als OCMW opvang en onderdak in eigen gemeente te kunnen aanbieden. De woning zou enkel voor die bestemming dienen, enkel  als noodoplossing voor uitzonderlijke situaties.

Daarom doen wij een oproep aan de inwoners van Glabbeek. Komt uw woning leeg te staan en wenst u een heffing op leegstand te vermijden of wil u uw woning een sociale bestemming geven?

Dacht u er misschien al eens aan om het OCMW in uw testament op te nemen, of bij leven een schenking te doen? Misschien hebt u geen erfgenamen, maar wil u toch nu al zelf precies bepalen wat er ooit met uw nalatenschap zal gebeuren?

Een legaat of erflating kan wettelijk alleen aan de hand van een testament worden opgemaakt. Het legaat kan betrekking hebben op het geheel of een gedeelte van uw patrimonium. Het wordt pas van kracht wanneer de erflater overlijdt.

Vanzelfsprekend zou de woning - indien gewenst - voor altijd de naam dragen van de schenker, als oprecht eerbetoon voor het grote gebaar naar medemens en maatschappij.

Dit is een niet-alledaagse oproep. Toch hopen wij dat diegenen die in de (materiële) mogelijkheid zijn, de oproep overwegen en in gedachten houden.

Wil u hier nog meer over weten, dan kunt u uiteraard in alle discretie met ons komen praten.

Meer info

Voor meer info kan u contact nemen met de OCMW-voorzitter, Johnny Reweghs, of met de OCMW-secretaris Nicole Debecker.

Deel deze pagina
Afdrukken