Wegenwerken op 12 – 13 - 14 november in centrum Glabbeek, Kapellen en Bunsbeek

Publicatiedatum: 7/11/13

Op dinsdag 12 november 2013 start de aannemer in opdracht van het gemeentebestuur met het afschrapen van de huidige asfaltlaag en het aanbrengen van een nieuwe toplaag op woensdag 13 en donderdag 14 november 2013 (indien de weersomstandigheden het toelaten) op volgende locaties in deelgemeenten Glabbeek, Kapellen en Bunsbeek:

  • Kruispunt Stationsstraat/Dorpsstraat/Kapellenstraat (aan de Bibliotheek in deelgemeente Kapellen)
  • Kruispunt Stationsstraat/Dries/Grotestraat (in deelgemeente Glabbeek)
  • Nieuwstraat + parking aan de kerk van Glabbeek (in deelgemeente Glabbeek)
  • Parking ter hoogte van het parochiecentrum in Bunsbeek-Dorp en aanpassing van de toegang naar het kerkhof (in deelgemeente Bunsbeek)

Voor de werken aan de kruispunten Stationsstraat/Dorpsstraat/Kapellenstraat en Stationsstraat/Dries/Grotestraat wordt de Dorpsstraat ter hoogte van het kruispunt en de Stationsstraat ter hoogte van beide kruispunten tijdelijk afgesloten voor doorgaand verkeer. Om de verkeershinder minimaal te houden zal het verkeer op de  kruispunten van de Dries met de Grotestraat en Kapellenstraat/Stationsstraat geregeld worden met verkeerslichten. In de Stationsstraat en de Dorpsstraat wordt tijdens de werken aan de kruispunten éénrichtingsverkeer ingevoerd. En de bushaltes langs de Stationsstraat worden vervangen door tijdelijke halte aan de Kapellenstraat en de Dries. Bij slecht weer verschuiven de werken naar de eerstvolgende goede werkdag.

Voor de werken in de Nieuwstraat wordt de straat tijdens de werken volledig afgesloten voor alle verkeer. Wij vragen de inwoners om hun wagen tijdig buiten de werkzone te plaatsen.

Voor de werken aan de parking van het parochiecentrum en toegang naar het kerkhof in Bunsbeek-Dorp zal er geen doorgaand verkeer mogelijk zijn. Hier is reeds plaatselijk verkeer van toepassing door de Aquafinwerken in Bunsbeek-Dorp.

Opgelet! Bij slecht weer verschuiven de asfalteringswerken zelf naar de eerstvolgende goede werkdag.

Alle inwoners van deze straten en de omliggende straten krijgen een brief van de gemeente met alle info van de wegenwerken in vermeld. Ook de leerlingen van de gemeentelijke Basisschool langs de Dries in Glabbeek krijgen een brief mee naar huis om hun ouders op de verkeershinder van 12 - 13 – 14 november te wijzen.
Het gemeentebestuur doet een oproep aan alle automobilisten om deze twee dagen de straten te vermijden, de politie zal ook controles doen op de naleving van de verkeersborden.

Meer info

Peter Reekmans, schepen van mobiliteit, 0473/56.25.68

Matthias Mertens, schepen van openbare werken, 0495/21.00.34

Lieve Uytterhoeven, 016/77.29.34, lieve.uytterhoeven@glabbeek.be

Heeft u als inwoner een probleem tijdens/door wegenwerken buiten de kantooruren?

Deel deze pagina
Afdrukken